... آرشیو اخبار

مشترک گرامی : آیا می دانید با پرداخت قبوض تلفن ثابت قبل از 20 هر ماه ،از یک روز مکالمه رایگان درون شبکه برخوردار می گردید؟


ارسال

ارتباطات مردمی 2021

سامانه خدمات تلفن همراه 9990

سامانه ثبت خرابی تلفن ثابت 20117

کلیه حقـوق محفوظ و متعلـق به شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

آدرس : مشهد ، صندوق پستی 333-91735