... آرشیو اخبار

مشترک گرامی : شیوه پرداخت قبوض تلفن ثابت از سامانه 2000 را چگونه ارزیابی می نمایید؟

ارسال

ارتباطات مردمی 2021

سامانه خدمات تلفن همراه 9990

سامانه ثبت خرابی تلفن ثابت 20117

کلیه حقـوق محفوظ و متعلـق به شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

آدرس : مشهد ، صندوق پستی 333-91735

تست سرعت