ردیفعنوانتاریخ درجتاریخ وقوعزمان خاتمهشهرستانمرکزجزئیات
1 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهرستان سرخس 1397/09/26 1397/09/28 1397/09/28 سرخس سرخس
2 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز آزادی 1397/09/25 1397/09/26 1397/09/27 مشهد آزادی
3 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز شهید فرشچی، طلاب، شهید دهقانی و خیام نیشابور 1397/09/19 1397/09/20 1397/09/21 مشهد، نیشابور شهید فرشچی، طلاب، شهید دهقانی، خیام
4 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن امت 1397/09/19 1397/09/19 1397/09/19 مشهد امت
5 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن فدائیان 1397/09/17 1397/09/18 1397/09/18 مشهد فدائیان
6 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تلفن کپکان شهرستان قوچان، ولیعصر شهرستان رشتخوار، نقاب سبزوار 1397/09/14 1397/09/18 1397/09/19 قوچان، رشتخوار، سبزوار کپکان، ولیعصر، نقاب
7 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهید صابری وحید 1397/09/14 1397/09/14 1397/09/15 مشهد صابری وحید
8 اختلال در دسترسی به پنل کاربری مشترکین اینترنت مخابرات 1397/09/14 1397/09/14 1397/09/14
9 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز کپکان شهرستان قوچان 1397/09/12 1397/09/14 1397/09/14 قوچان کپکان
10 اختلال در خطوط مرکز تلفن ثامن الائمه 1397/09/11 1397/09/12 1397/09/12 مشهد ثامن الائمه
11 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن سربداران سبزوار 1397/08/29 1397/09/05 1397/09/07 سبزوار سربداران
12 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تلفن انقلاب، قلعه آقا حسن 1397/08/29 1397/08/30 1397/09/02 مشهد، زاوه انقلاب، قلعه آقا حسن
13 اختلال در خطوط مرکز تلفن مه ولات 1397/08/28 1397/08/29 1397/08/29 تربت حیدریه مه ولات
14 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن ثامن الائمه (ع) 1397/08/28 1397/08/30 1397/08/30 مشهد ثامن الائمه (ع)
15 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز قلعه آقا حسن شهرستان زاوه، علی آباد کاشمر 1397/08/26 1397/08/27 1397/08/28 زاوه، کاشمر قلعه آقا حسن، علی آباد
16 اختلال در خطوط مرکز تلفن تربت حیدریه 1397/08/23 1397/08/27 1397/08/30 تربت حیدریه تربت حیدریه
17 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز ثامن الائمه (ع)، شهید مطهری، قدس، شهید پرستش سبزوار 1397/08/23 1397/08/27 1397/08/30 مشهد، سبزوار ثامن الائمه (ع)، شهید مطهری، قدس، شهید پرستش
18 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز پیروزی، ثامن الائمه (ع) 1397/08/21 1397/08/22 1397/08/25 مشهد پیروزی، ثامن الائمه (ع)
19 اختلال در خطوط مرکز تلفن پیروزی 1397/08/20 1397/08/22 1397/08/24 مشهد پیروزی
20 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تلفن زرمهر و قلعه جوق 1397/08/20 1397/08/21 1397/08/21 فیض آباد زرمهر و قلعه جوق
21 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن سنگان بالا خواف 1397/08/19 1397/08/20 1397/08/20 خواف سنگان بالا
22 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز شهید مطهری، عدالت، سربداران 1397/08/15 1397/08/19 1397/08/27 مشهد، سبزوار شهید مطهری، عدالت، سربداران
23 اختلال در خطوط مرکز تلفن شهید پرستش 1397/08/14 1397/08/14 1397/08/14 سبزوار شهید پرستش
24 اختلال در خطوط مخابراتی شهرستان تایباد، سربداران سبزوار 1397/08/12 1397/08/13 1397/08/14 تایباد، سبزوار تایباد
25 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز شهید پرستش سبزوار 1397/08/07 1397/08/12 1397/08/15 سبزوار شهید پرستش
26 اختلال در خطوط مرکز تلفن جعفر آباد زاوه شهرستان تربت حیدریه 1397/08/06 1397/08/07 1397/08/07 تربت حیدریه جعفرآباد زاوه
27 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهرستان تربت حیدریه 1397/08/02 1397/08/06 1397/08/08 تربت حیدریه تربت حیدریه
28 اختلال در شبکه همراه اول و شبکه GSM-WLL استانی 1397/08/02 1397/08/02 1397/08/03 استان
29 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز شهید پرستش سبزوار، کرات شهرستان تایباد 1397/08/01 1397/08/02 1397/08/03 سبزوار، تایباد شهید پرستش، کرات
30 اختلال در مسیر فیبر نوری کاشمر - بردسکن 1397/07/30 1397/08/01 1397/08/01 کاشمر کاشمر
1234567
ردیفعنوانتاریخ درجتاریخ وقوعزمان خاتمهشهرستانمرکزجزئیات
1 اختلال در خطوط دیتامرکز تلفن امام خمینی 1397/01/18 1396/01/18 1396/01/21 مشهد امام خمینی
2 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن پرستش شهرستان سبزوار 1396/09/27 1396/09/28 1396/09/28 سبزوار پرستش
3 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهید مدرس تربت حیدریه 1396/08/29 1396/09/01 1396/09/01 تربت حیدریه شهید مدرس
ردیفعنوانتاریخ درجتاریخ وقوعزمان خاتمهشهرستانمرکزجزئیات
1 قطع و اختلال ADSL 1397/09/17 1397/09/18 1397/09/18 خراسان رضوی خراسان رضوی
2 اختلال در دسترسی به پنل کاربری مشترکین اینترنت مخابرات 1397/09/14 1397/09/14 1397/09/14

ارتباطات مردمی 2021

سامانه خدمات تلفن همراه 9990

خدمات تلفن همراه از طریق تلفن ثابت 09129990

سامانه ثبت خرابی تلفن ثابت 20117

پرداخت قبوض تلفن 2000

کلیه حقـوق محفوظ و متعلـق به شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

آدرس : مشهد - خیابان امام خمینی - ساختمان مرکزی مخابرات منطقه خراسان رضوی - صندوق پستی 333-91735

تلفنخانه : 38111

فکس: 38112525 051

تست سرعت