ردیفعنوانتاریخ درجتاریخ وقوعزمان خاتمهشهرستانمرکزجزئیات
1 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز نبوت، آزادی 1397/11/27 1397/11/28 1397/11/28 مشهد نبوت، آزادی
2 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن مزدوران شهرستان سرخس 1397/11/17 1397/11/18 1397/11/18 سرخس مزدوران
3 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تلفن چناران، شهید مطهری 1397/11/14 1397/11/15 1397/11/18 چناران، مشهد چناران، مشهد
4 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز استقلال، ولیعصر تایباد 1397/11/10 1397/11/13 1397/11/17 مشهد، تایباد استقلال، ولیعصر
5 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز ثامن الائمه (ع)، تربت جام 1397/11/03 1397/11/07 1397/11/09 مشهد، تربت جام ثامن الائمه (ع)، تربت جام
6 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تلفن نبوت - فرشچی، فریمان 1397/10/30 1397/11/01 1397/11/03 مشهد، فریمان نبوت - فرشچی، فریمان
7 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز قدس 1397/10/29 1397/11/01 1397/11/01 مشهد قدس
8 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز عدالت، انقلاب 1397/10/25 1397/10/25 1397/10/27 مشهد عدالت، انقلاب
9 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز شهید مطهری فریمان، ثامن الائمه (ع) 1397/10/24 1397/10/24 1397/10/25 فریمان، مشهد شهید مطهری، ثامن الائمه (ع)
10 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز امت 1397/10/23 1397/10/24 1397/10/26 مشهد امت
11 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز المهدی، شهید مطهری 1397/10/22 1397/10/22 1397/10/26 مشهد المهدی، شهید مطهری
12 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تربقان، رزق آباد و فدافن 1397/10/18 1397/10/18 1397/10/18 کاشمر تربقان، رزق آباد و فدافن
13 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تربقان شهرستان کاشمر 1397/10/17 1397/10/18 1397/10/18 کاشمر تربقان
14 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز شهید صابری وحید، شهید مطهری 1397/10/16 1397/10/16 1397/10/19 مشهد شهید صابری وحید، شهید مطهری
15 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز المهدی 1397/10/15 1397/10/15 1397/10/19 مشهد المهدی
16 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز MGW2 1397/10/12 1397/10/12 1397/10/13 فریمان، رضویه، کلات، شاندیز، طرقبه
17 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز انقلاب 1397/10/10 1397/10/12 1397/10/12 مشهد انقلاب
18 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز عدالت، بینالود، شهید مطهری 1397/10/05 1397/10/09 1397/10/12 مشهد عدالت، بینالود، شهید مطهری
19 اختلال در خطوط مرکز تلفن تربت جام 1397/10/02 1397/10/02 1397/10/02 تربت جام تربت جام
20 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهید مطهری 1397/10/01 1397/10/03 1397/10/05 مشهد شهید مطهری
21 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهرستان سرخس 1397/09/26 1397/09/28 1397/09/28 سرخس سرخس
22 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز آزادی 1397/09/25 1397/09/26 1397/09/27 مشهد آزادی
23 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز شهید فرشچی، طلاب، شهید دهقانی و خیام نیشابور 1397/09/19 1397/09/20 1397/09/21 مشهد، نیشابور شهید فرشچی، طلاب، شهید دهقانی، خیام
24 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن امت 1397/09/19 1397/09/19 1397/09/19 مشهد امت
25 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن فدائیان 1397/09/17 1397/09/18 1397/09/18 مشهد فدائیان
26 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تلفن کپکان شهرستان قوچان، ولیعصر شهرستان رشتخوار، نقاب سبزوار 1397/09/14 1397/09/18 1397/09/19 قوچان، رشتخوار، سبزوار کپکان، ولیعصر، نقاب
27 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهید صابری وحید 1397/09/14 1397/09/14 1397/09/15 مشهد صابری وحید
28 اختلال در دسترسی به پنل کاربری مشترکین اینترنت مخابرات 1397/09/14 1397/09/14 1397/09/14
29 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز کپکان شهرستان قوچان 1397/09/12 1397/09/14 1397/09/14 قوچان کپکان
30 اختلال در خطوط مرکز تلفن ثامن الائمه 1397/09/11 1397/09/12 1397/09/12 مشهد ثامن الائمه
12345678
ردیفعنوانتاریخ درجتاریخ وقوعزمان خاتمهشهرستانمرکزجزئیات
1 برگردان دیتای خانگی و تجاری 1397/10/18 1397/10/19 1397/10/22 خراسان رضوی خراسان رضوی
2 برگردان دیای خانگی و تجاری 1397/10/18 1397/10/19 1397/10/22 خراسان رضوی خراسان رضوی
3 اختلال در خطوط دیتامرکز تلفن امام خمینی 1397/01/18 1396/01/18 1396/01/21 مشهد امام خمینی
4 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن پرستش شهرستان سبزوار 1396/09/27 1396/09/28 1396/09/28 سبزوار پرستش
5 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهید مدرس تربت حیدریه 1396/08/29 1396/09/01 1396/09/01 تربت حیدریه شهید مدرس
ردیفعنوانتاریخ درجتاریخ وقوعزمان خاتمهشهرستانمرکزجزئیات
1 قطع و اختلال ADSL 1397/09/17 1397/09/18 1397/09/18 خراسان رضوی خراسان رضوی
2 اختلال در دسترسی به پنل کاربری مشترکین اینترنت مخابرات 1397/09/14 1397/09/14 1397/09/14

ارتباطات مردمی 2021

سامانه خدمات تلفن همراه 9990

خدمات تلفن همراه از طریق تلفن ثابت 09129990

سامانه ثبت خرابی تلفن ثابت 20117

پرداخت قبوض تلفن 2000

کلیه حقـوق محفوظ و متعلـق به شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

آدرس : مشهد - خیابان امام خمینی - ساختمان مرکزی مخابرات منطقه خراسان رضوی - صندوق پستی 333-91735

تلفنخانه : 38111

فکس: 38112525 051

تست سرعت