ارتباطات مردمی 2021

سامانه خدمات تلفن همراه 9990

سامانه ثبت خرابی تلفن ثابت 20117

کلیه حقـوق محفوظ و متعلـق به شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

آدرس : مشهد ، صندوق پستی 333-91735

تست سرعت